KERKLOKET

Op maandag 27 maart 2023 overleed in de leeftijd van 76 jaar onze parochiaan LEON COMANS .Op zaterdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op ons kerkhof. In de preek beschreef onze pastoor Leon als een man, die op onbaatzuchtige wijze er was voor zijn naasten en voor de ander. Zijn diep geloof in de Heer en voor Moeder Maria waren hem tot steun in het leven. Wij herinneren ons Leon als de levenslustige man, altijd klaar voor een praatje. Zo zal hij voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor zijn geliefde Claar, zijn naasten die hem nu het meest zullen missen. Mag hij, samen met zijn overleden Anneke Jongsma, zijn familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van het Paasfeest. Wij bidden voor zijn zielenrust.