TERUGBLIK PALMZONDAG 2 APRIL 2023

Op palmzondag 2 april werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in onze kerk (helaas i.v.m. het weer binnen) herdacht door middel van een kleine tocht door de kerk met alle communiekinderen en hun palmpasenstokken. Ook werden de palmtakjes gezegend en uitgedeeld. Tevens werd uitgebreid het lijdensverhaal verteld en de betekenis van de palmpasenstok uitgelegd. Op 30 maart hadden de communiekinderen van parochie de Heeg en Heugem deze palmpasenstokken al mooi versierd. Zij doen samen op 14 mei a.s. hun 1e H. Communie.