DIERENDAG EN FEESTDAG FRANCISCUS VAN ASSISI

Op 4 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. In onze parochie schenken wij omdat wij een beeld van Fransciscus van Assisi in onze kerk hebben hier altijd aandacht aan. Dat zal zijn in de mis op zaterdag 2 oktober a.s. om 19.00 uur. Kinderen kunnen met hun knuffels naar de kerk komen. Deze worden tijdens de mis gezegend. Grote of kleine knuffels, grote of kleine kinderen iedereen is welkom. De mis wordt opgeluisterd door het gezins koor.


Achtergrond Franciscus:


De allereerste dierendag vond plaats op 4 oktober 1930. Een jaar eerder was tijdens een
internationaal congres van de dierenbescherming die datum uitgeroepen tot werelddierendag om
aandacht te vragen voor het welzijn van dieren. De keus viel op 4 oktober omdat het ook de
gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. De heilige die bekend staat om zijn grote respect voor al
het leven en dat van dieren in het bijzonder. Wat was Franciscus voor iemand en waarom werd hij
heilig verklaard?
Giovanni Francesco Bernardone komt ter wereld in 1182 in Assisi, een plaatsje in de Italiaanse
landstreek Umbrië. Zijn vader is een rijke lakenkoopman. Omdat zijn vader veel handel drijft in
Frankrijk en daar op het moment van Giovanni’s geboorte ook verblijft, noemt hij zijn zoon
Francesco; Fransmannetje. Francesco is een levenslustige jongen. Hij groeit op in welvaart. Tijdens
zijn jeugd heeft hij de ambitie om ridder te worden. Wanneer er oorlog uitbreekt tussen Assisi en
Perugia trekt hij ten strijde. Tijdens deze strijdt wordt Francesco gevangen genomen. Pas een jaar
later komt hij vrij, nadat zijn vader een flink bedrag aan losgeld heeft betaald. Ziek en verzwakt keert
hij terug naar zijn geboortestad. De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken
verandert het leven van Francesco. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en afstand te
doen van al zijn aardse bezittingen. Hij neemt zijn intrek in het klooster bij de San-Damianokerk in
Assisi. Franciscus’ leven staat vanaf dat moment in dienst van God.
Na twee jaar verblijf in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken. Zijn boodschap is
liefde: liefde voor de Schepper, voor de mens, voor dieren en planten. Hij noemt alle levende wezens
zijn broeders en zusters. Hoewel er spot wordt gedreven met zijn dierenliefde, zijn er ook velen die
hem bewonderen om zijn compassie. Franciscus verzamelt al snel verscheidene volgelingen om zich
heen. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde Franciscanen op. In 1217 wordt deze orde officieel
erkend door Paus Honorius III.