KERKLOKET: OVERLEDEN PAROCHIANEN

Op donderdag 09 september overleed, in de leeftijd van 82 jaar, Wil Quaaden. Op dinsdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. Zijn diep geloof in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria waren hem tot steun in het leven, heel in het bijzonder tijdens zijn ziekbed. Als een sociaal bewogen man heeft hij zich ingezet voor de gemeenschap, bovenal voor onze parochie. Zo zal hij nu voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost voor zijn echtgenote Toos Quaaden-Donders, zijn kinderen, schoon- en kleinkinderen, die hem nu intens zullen missen. Mag hij, samen met zijn overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust.

Op dinsdag 14 september overleed, in de gezegende leeftijd van 94 jaar Jeu Hoogenboom. Op woensdag daaropvolgend hebben wij de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en  orgelspel van Edward Berden, in onze kerk gehouden. Op het kerkplein werd door zijn naasten, in aanwezigheid van een militaire erewacht, het spelen van de Last Post en een minuut-stilte, afscheid van Jeu genomen. Zijn diep geloof in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria waren hem tot steun in het leven, heel in het bijzonder tijdens zijn ziekbed. Wie kent Jeu niet als de levenslustige man van Heugem. Ook zullen velen zich nog wel herinneren de feestelijke ontvangst, opgeluisterd door onze harmonie, bij zijn terugkomst uit Korea, alwaar hij was om zich in te zetten voor vrede. Genoemd moet ook worden het vele dat hij gedaan heeft voor de gemeenschap, met name voor onze parochie. Zo zal hij voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor hen die hem nu het meest zullen missen. Mag hij, samen met zijn overleden echtgenote Annie Burgers en zijn overleden familieleden, voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust.