PASTORAALTEAM

De tijd van de zomervakantie is al voorbij! Het najaar is op komst. Het zijn ook de laatste dagen om barbecue te organiseren. Het wordt steeds kouder en wij zouden misschien graag willen dat die lange mooie dagen niet korter zouden worden.
Hopelijk konden velen van ons tijdens de vakantie hun batterijen opladen om opnieuw op school en op het werk aan de slag te gaan. Sommigen van ons hadden misschien helemaal geen vakantie of alle hun plannen wegens de corona zijn niet doorgegaan. Voor sommigen is de nostalgie aan het verleden de enige herinnering aan de vakantie.
Maar God laat ons niet in de steek! Hij wil ons bemoedigen en ons overtuigen dat Hij iedere dag in ons leven aanwezig is. “Geeft de zwakke handen weer kracht, maakt sterk de bevende knieën.  Zegt tot allen die radeloos zijn: `Houdt moed, weest niet bang, hier is uw God“(Jes. 35,3-4).

Laten wij nu in deze tijd voor Zijn liefde en voor zijn vrede open staan. Laten wij ontdekken dat Hij dichterbij ons is dan wij denken en dat Hij tot ons spreekt juist door de kleine gebeurtenissen van iedere dag. Zo kan onze hoop groeien, en dat wij zeker mogen zijn dat achter de wolken de zon schijnt.                                                               

Paweł Żelazny