ST. MICHAËLSFEEST ZONDAG 26 SEPTEMBER 10:00 UUR

In deze viering wordt het feest van St. Michaël, de patroonheilige van onze parochie gevierd en wordt opgeluisterd door het Michaelskoor en de Harmonie St. Michaël Heugem.

Onze vrijwilligers van onze parochie zijn dan speciaal van harte welkom om ze in het zonnetje te zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar.

St. Michael patroonheilige van onze parochie:

29 september

St. Michaël Sint Michaël is een christelijk herfstfeest dat tegenwoordig steeds meer als een oogstfeest gezien mag worden. Het Concilie van Mainz heeft in 813 besloten dat 29 september een feestdag is voor de aartsengel Michaël en alle andere engelen. Sint Michaël valt op 29 september. Voor deze datum is gekozen omdat er op deze dag een basiliek in Rome gewijd werd aan de aartsengel Michaël. Hij was enkele maanden tevoren op deze plek verschenen. Michaël was de aanvoerder van de hemelse engelen tegen de duivel en andere duistere figuren. Hij versloeg de duivel die veranderd was in een draak (Sint Joris heeft dit eeuwen later overgenomen). Hij begeleide de zielen van de overledenen in het hiernamaals, hij stortte de zondaars hierbij in het vagevuur terwijl de anderen naar de hemel gingen. Tevens kondigde hij de dood van de Heilige Maagd aan en vocht met de duivel om het lichaam van de overleden Mozes. Men viert tegenwoordig met Sint Michaël het oogstfeest, deze dag is de laatste dag dat men appelen plukken kan. Men dankt Sint Michaël voor de goede oogst zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Speciaal op dit feest wordt het Michaëlsbrood gebakken. Tevens is het een feest dat oproept tot innerlijke moed waarbij men gevaren zoals eenzaamheid bestrijden moet. En eenzaamheid is een van de verleidingen die in de winter periode toe kunnen slaan.