Franciscus van Assisi

Op 4 oktober gedenken katholieken Franciscus van Asisi.

Dat op deze dag ook Werelddierendag valt heeft alles met hem te maken. Franciscus betrok in zijn leven op een bijzondere manier het respect voor de natuur in het algemeen en dieren in het bijzonder.

Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een groot dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn gedenkdag ook Dierendag viert.

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader was een aanzienlijk koopman en daarin zou Franciscus hem opvolgen. Als een vrolijke jongeling zag hij voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder. In 1202 trok hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangengenomen en voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de ommekeer in zijn leven.

Franciscus stierf op 3 oktober 1226 en werd door paus Gregorius IX twee jaar later heilig verklaard. Zijn feestdag (naamdag) werd in de Romeinse kalender op 4 oktober vastgesteld.
Patroon van: Franciscanen, de armen, sociale werkers, kooplui, milieubewegingen, kleermakers, wevers, vlashandelaren, stoffenhandelaren, tapijtverkopers.

Patroon tegen: de pest, hoofdpijn.Weerspreuk:  “Vanaf Franciscusdag, de boer zaaien mag.”