KERKLOKET

Op zaterdag 14 mei overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Jean Sour echtgenoot van wijlen Jenny Sour-Wolfs. Op donderdag 19 mei hebben wij, omringd door zijn naasten, in onze kerk afscheid van Jean genomen en hem te rusten gelegd op ons kerkhof. Zijn uitvaartdienst werd mooi omlijst door de zang van Edward Berden en het orgelspel van Denny Gorissen.
Liefdevol werd hij de laatste tijd verzorgd in Lenculenhof. Velen kennen hem als de sympathieke man vol levenslust, wilskracht en zorg. Ook moeten wij dankbaar zijn voor alles wat hij voor zijn gezin en anderen heeft betekend. Zo zal hij voortleven in de harten van velen.
Laat dit een troost zijn voor de naasten, de familieleden, vrienden en bekenden. Mag hij als
een diep gelovige man met een grote liefde voor Onze Lievevrouw Sterre der Zee, samen met zijn vrouw Jenny en de overleden familieleden, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer.
Wij bidden voor zijn zielenrus.