Overleden

Op woensdag 09 juni overleed, in leeftijd van 91 jaar,Tiny Janssen-Habets,  weduwe van Louis Janssen. Op 17 juni wordt afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op ons kerkhof in Heugem. Liefdevol werd zij de laatste tijd verzorgd in het Zorgcentrum Lárisa. Velen kenden haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en zorg. Ook door haar grote inzet voor het verenigingsleven genoot zij alom bekendheid. Zo zal zij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Mag zij, als gelovige vrouw, samen met haar overleden echtgenoot Louis, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.