MEDEDELING KERKLOKET

Op woensdag 17 november overleed, op de hoge leeftijd van 90 jaar, Truus Vanderbooren-Merken, echtgenote van Hubertus Lambertus (Bér) Vanderbooren. Op donderdag 25 november hebben wij, omringd door haar naasten, in een mooie dienst, afscheid van Truus genomen. Liefdevol werd zij de laatste tijd verzorgd in het Woonzorgcentrum “De Beyart” te Maastricht. Velen kennen haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en zorg. Kinderloos gebleven, heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor anderen, bovenal voor de kinderen van haar broers en zusters.
Ook moeten wij dankbaar zijn voor haar inzet in onze parochie. Zo zal zij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar man Bér, haar familie en bekenden. Mag zij, als een diep gelovige vrouw, samen met haar overleden familieleden, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.