MEDEDELING KERKLOKET

Op dinsdag 30  november overleed plotseling, op de  leeftijd van 75 jaar, Nellie Ogg-Hermans, echtgenote van wijlen Chrit Ogg. Op zaterdag 04 december hebben wij, omringd door haar naasten, de leden van ons kerkelijk zangkoor, haar goede vrienden  en bekenden in onze kerk afscheid van Nellie genomen.
De H. Mis werd  opgeluisterd door de mooie zang van de dirigent van het koor Edward Berden en het sublieme orgelspel van Denny Gorissen. Een lid van het koor memoreerde haar buitengewoon  grote inzet voor het koor, gedurende 33 jaren. Ook mag haar werk voor de parochie, in  de verzorging van onze kerk, niet onvermeld blijven.
Wie kende Nellie niet als de vrouw van levenslust, wilskracht en zorg! Zo zal  zij voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar dierbare naasten, haar familie en bekenden.
Mag zij, als een diep gelovige vrouw, samen met haar overleden familieleden en de overleden leden van het kerkelijk zangkoor, nu voor altijd delen in de eeuwige vreugde van het Kerstkind. Wij bidden voor haar zielenrust.