PASTORAAL SCHRIJVEN (KAPELAAN PAWEL)

“Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.” (Lc 2,10-11).
Deze woorden vertellen de engelen aan de herders, die in de omgeving van Bethlehem zich bevonden en in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. In die nacht verwachtten de herders helemaal niets. Zij waren waarschijnlijk moe, slaperig, vol zorgen en teleurgesteld. Het dagelijks leven was voor hen zeker niet makkelijk. Plotseling kwam echter een engel samen met vele anderen om aan hun een goed nieuws te brengen, namelijk: er is Iemand, die komt om je gelukkig maken, om jou de ware vrede te schenken.
Jezus Christus, de ware God, komt als pasgeboren kind met Kerstmis tot jou en tot mij en zegt ons: ”Vrees niet, wees niet bang, ik ken jou! Ik weet precies waarom jij vandaag bedroefd bent en waarom aan het lijden bent.”
Misschien verwachten wij dit jaar helemaal niets meer. De vieringen op de kerstavond gaan niet meer door. Het wordt weer een echte “stille nacht”…
Maar de herders gingen naar de plaats, die de engel had aangewezen. En zij hebben de diepe vreugde ervaren, die zij nog nooit hebben meegemaakt. Zij hebben God werkelijk ontmoet. Deze vreugde en vrede, die Jezus Christus aan de mensheid brengt, wensen wij aan alle parochianen van Heugem. Wij wensen u zalig Kerstdagen en gezegend nieuw jaar! Tot ziens in onze parochie!                       

Kap. Pawel