MEDEDELING KERKLOKET

Op donderdag 03 maart overleed, in  leeftijd van 84 jaar, Fieny Baan-Dohmen  ,weduwe van John Baan. Donderdag daaropvolgend, hebben wij in de  plechtige uitvaartdienst, muzikaal opgeluisterd door de mooie zang van het Gezinskoor, afscheid van haar genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof. Velen kenden haar als een vrouw van levenslust, wilskracht en zorg. Bovenal als Fieny, sociaal bewogen  door haar grote inzet o.a. voor onze parochie, als vrijwilligster voor de bewoners van La Valence.  Zo zal zij blijvend voortleven in de harten van velen. Als moeder van Johnny en schoonmoeder van Annemie, als liefdevol familielid zal zij overal zijn waar zij gaan of staan. Laat dit  een troost zijn voor hen die haar nu intens zullen missen. Mag zij, als een diepgelovige vrouw, samen met haar overleden echtgenoot John, nu delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust