MEDEDELING KERKLOKET

Op 26 maart overleed, op de hoge leeftijd van 91 jaar, Mia Kallen. Op donderdag 31 maart hebben wij, omringd door haar naasten, goede vrienden en bekenden, in onze kerk afscheid van Mia genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats bij de twee overleden zonen op ons kerkhof. Kapelaan Slaven Brajkovic memoreerde in zijn preek, hoe Mia in haar leven klap na klap te verduren kreeg, met name door het verlies van twee van haar kinderen. Zware tegenslagen in haar aardse leven die Mia toch altijd weer wist te boven te komen, een voorbeeld voor velen van ons. Wij mogen dankbaar zijn voor haar inzet in ons kerkelijk zangkoor. Een moeder en (overgrootmoeder) met een eindeloze lide voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. Voor har naasten zal zij als Mam, vol levenslust, wilskracht en zorg voortleven Laat dit een troost zijn voor hen die haar nu het meest zullen missen. Mag Mia, als een gelovige vrouw, samen met Jean als haar liefste, haar zonen Henry en Pierre en al die anderen waarvan zij zoveel hield, nu voor altijd delen in de eeuwige Vreugde van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.