Mededeling Kerkloket

Op donderdag 04 juni jl. overleed, in de leeftijd van 55 jaar, René Leclaire.
Op woensdag daaropvolgend hebben wij, in een plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. In de preek gaf Kapelaan Slaven goed weer de vele tegenslagen die René al in vroeg in zijn leven te verwerken kreeg. Zijn diep geloof in de Heer en de grote liefde voor Moeder Maria waren hem tot steun om zich, tot aan de dood toe, blijvend in te zetten voor de ander. Zo heeft hij aan zijn, toch korte leven onder ons, een mooie en zinvolle betekenis gegeven. Als een sympathiek mens zal hij nu voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor de moeder van René en zijn naasten die hem nu intens zullen missen.
Mag hij, samen met zijn vader en de overleden familieleden voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust.


Zaterdag 04 juli 19.00 uur eerste H. Mis van kapelaan Pawel in Heugem.