Geestelijk schrijven van Kap. Pawel Zelazny

Kapelaan Pawel Zelazny

Niet zo lang geleden vierden we in de Kerk dat Jezus naar zijn hemelse Vader is opgestegen, om voor ons een plaats in de hemel voor te bereiden. Gelukkig laat Hij zijn leerlingen en ons niet in de steek. Misschien voelen we ons in deze laatste tijd zoals de apostelen een beetje verlaten. Wij hebben misschien, zoals de leerlingen van Jezus, de deuren van onze verblijfplaats gesloten uit vrees voor de anderen, vooral voor degenen, die het coronavirus naar ons zouden kunnen brengen. 

Toch wachten wij allemaal op de belofte van de Vader. Wij wachten op de heilige Geest, die met Pinksteren op iedereen van ons wil neerdalen, om ons allemaal moed en inspiratie te schenken. Dan weten we dat God ons niet heeft verlaten. Integendeel, misschien spreekt Hij in deze bizarre tijd nog sterker tot ons dan tevoren!

Maar misschien wilt u de laatste tijd wel niets met God te maken hebben. En denkt u dat Hij nu geen aandacht voor u heeft. Het is echter nooit te laat om Hem te ontmoeten! Laten we dus niet bang zijn om naar zijn stem te luisteren. Laten we samen op de komst van de heilige Geest wachten, die altijd tot ons zegt: “Ik houd van je zoals jij bent en ik verlaat jou nooit.”

Na Pinksteren, op zaterdag 6 juni om 10:30, heb ik in de kathedraal in Roermond de priesterwijding ontvangen. Dank aan God en aan al degenen die mij zover gebracht hebben, waaronder ook u, goede mensen van Heugem! 

Mijn eerste H. Mis in Heugem in besloten kring (maximaal 100 mensen exclusief de medewerkers)  zal plaats vinden op 04 juli 19.00 uur. Ik vraag u om in deze tijd voor mij te bidden. 

kapelaan Paweł