MEDEDELING PBR.

Beste mensen, langzaam gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Er mogen weer H. Missen in onze parochie gehouden worden. Dus vanaf 6 juni is er weer ieder zaterdagavond een mis om 19.00 uur.
Ook is er een dienst op maandagmorgen 9.00 uur.
Dit alles wel natuurlijk met de nodige beperkingen: er mogen maar 30 mensen in de kerk.
Dit stelt ons natuurlijk voor praktische problemen.
Wij stellen dan ook voor dat u van tevoren wilt opgeven of u naar de kerk komt en met hoeveel mensen? Wij willen niemand teleurstellen.
U kunt contact opnemen met Huub Sour 043-3613335 of bij hem in de bloemenwinkel, waar dan genoteerd wordt dat u graag de mis wilt bezoeken. In Juli worden de maatregelen wat verruimd en mogen er 100 mensen naar onze kerk komen.

Tijdens de mis is er jammer genoeg geen koor maar wel orgelmuziek.
U wordt bij de kerkdeur opgevangen en naar uw plaats begeleidt.
We geven op de banken aan waar u veilig op 1½ mtr. afstand van elkaar kunt zitten. Natuurlijk staan er ook flesje met desinfecterende zeep klaar.

Tot 14 juni is geen H .Communie uitreiking.

We willen ook graag zondag 21 juni aandacht aan onze jaarlijkse processiezondag schenken. De mis die normaal op zaterdagavond plaats vindt, wordt dan verplaatst naar zondagmorgen 10.00 uur.
Er wordt dan met enkele mensen een korte rondgang houden. We willen dan graag de relikwie van de H. Rochus meevoeren.

Zaterdag 6 juni werd Pavel tot priester gewijd in Roermond. Zaterdag 4  juli zal Pavel zijn eerste H. Mis als kapelaan in onze Parochie vieren.

Namens de PBR, Huub Sour