MEDEDELING PBR

Op donderdag 30 augustus overleed op de hoge leeftijd van 93 jaar, onze parochiaan Huub de Jong. Op donderdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen. In de preek beschreef Kapelaan Andy, hoe Huub, vanuit een diep geloof, zin en inhoud heeft gegeven aan zijn leven hier op aarde. Op onbaatzuchtige wijze er te zijn voor zijn naasten en zovele anderen, mag hier zeker niet onvermeld blijven. Zo zal Huub blijvend voortleven als een mens om van te houden. Laat dit een troost zijn voor zijn vrouw Annie de Jong-Costongs en zijn naasten, die hem nu het meest zullen missen. Mag hij, als loon naar werk, voor altijd delen in de Vreugde van de Heer. Wij bidden voor zijn zielenrust.