VIERING FEEST VAN H. MICHAËL EN VRIJWILLIGERSDAG

Op zondag 24 september a.s. viert onze parochie het feest van H Michaël: de patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar.

De Parochiële Bestuursraad wil u dan ook uitnodigen  om op 24 september a.s. om 10:00 uur samen met ons de H. Mis te komen vieren. Deze viering zal worden opgeluisterd door onze Harmonie St. Michaël en het gezinskoor.

Tevens is deze mis bedoeld ter nagedachtenis aan de overleden leden van Harmonie St. Michaël, St. Michaëlskoor, St. Michaëlsgilde en het Gezinskoor.

Na afloop van de viering is er voor iedere bezoeker gelegenheid om samen met ons een kopje koffie (met wat lekkers) onder de klokkentoren te drinken. Het is tenslotte een feestdag die we samen met u willen vieren!

Om de verbondenheid met u als vrijwilliger extra te onderstrepen, zal er na de viering aan alle vrijwilligers een kleine attentie worden uitgereikt. Want zonder vrijwilligers kan een parochie niet bestaan. Zij vormen het fundament van de parochie.

Mocht u iemand in uw omgeving kennen, die het leuk zou vinden om incidenteel of structureel mee te helpen bij een activiteit of werkgroep binnen onze parochie, dan zouden wij dit graag vernemen. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de leden van de PBR.

 Wij hopen u deze zondagochtend natuurlijk te mogen begroeten. Het wordt een feestelijke mis.

Wij zien u graag op zondag 24 september, tot dan.