MEDEDELING PBR

Op maandag 20 februari overleed, op de gezegende leeftijd van 97 jaar Marieke Hameleers-Wolfs. Op zaterdag 25 februari hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van Edward, aan het orgel begeleid door Danny, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar de laatste rustplaats op ons kerkhof. Haar diep geloof in de Heer en haar grote liefde voor Moeder Maria, waren haar tot steun in dit aardse leven. Wij herinneren ons Marieke als een levenslustige vrouw met een groot kunstzinnig talent. Voor velen en op tal van terreinen heeft zij zich, op onbaatzuchtige wijze, ingezet voor de gemeenschap, in het bijzonder door de bloemversiering voor onze kerk. Mag haar devies: “Altijd helpen waar dat nodig is” voor ons tot voorbeeld zijn. Zo zal Marieke voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar naasten, haar familie, vrienden en bekenden, die haar nu het meest zullen missen. Mag zij, samen met haar overleden echtgenoot Mathieu, voor altijd delen in de Eeuwige Vreugde de Heer. Wij bidden voor haar

Op dinsdag 21 februari overleed, in de leeftijd van 83 jaar Elly Mulkens, weduwe van Jean Mulders. Op dinsdag 28 februari hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, in onze kerk afscheid van Elly genomen en haar begeleid naar de laatste rustplaats op ons kerkhof. Haar diep geloof in de Heer, concreet tot uitdrukking gebracht in het wekelijks bijwonen van de H.Mis, was een grote steun voor haar in dit aardse leven. Zeker toen zij al, na 12 jaren, op verdrietige wijze afscheid moest nemen van haar man en er een grote leegte ontstond. Gelukkig deed het zorgen en verplegen van de medemens haar weer goed. De laatste jaren heeft zij zich ingezet als vrijwilligster op Maasveld. Wandelen en wafels bakken met de bewoners was een van haar favoriete bezigheden die haar weer de glimlach op haar gezicht brachten. Dankbaar mogen wij zijn voor hetgeen zij voor de ander in woord en daad heeft betekend. Zo zal zij voor altijd, levend blijven, in de harten van velen. Een troost voor haar naasten, haar familie, vrienden en bekenden, die haar nu zullen missen. Mag zij, samen met haar overleden echtgenoot Jean voor altijd voortleven bij Hem waar zij altijd op vertrouwd heeft. Wij bidden voor Elly.