VASTENACTIE

Beste mensen,

Er is veel leed in de wereld en dagelijks worden we daarmee geconfronteerd. Er wordt ook veel gedaan om dit leed te verzachten. Soms grootschalig (denk aan de actie voor de aardbeving in Turkije en Syrië) maar vaak ook kleinschalig en meer op de achtergrond. De Vastenactie is bedoeld om net deze kleinschalige meer anonieme projecten te steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst. Als parochie H. Michaël van Heugem Randwijck willen wij hulp bieden aan dezusters van St. Joseph van Saint Marc. Deze zusters zijn sinds 1974 actief in India. Zij helpen vrouwen en kinderen in de sloppen om voor zichzelf op te komen.

Vastenactie

Activiteiten op het gebied van gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid maken vrouwen zelfbewust en economisch onafhankelijk zodat op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving. Op dit moment richten zij hun aandacht op de stad Indore. Dit is een grote stad in de Indiase deelstaat MadihaPradesh. Een deel van de inwoners komt van het platteland en is ongeschoold. Dat maakt het moeilijk om werk te vinden. Velen wonen in sloppenwijken en hebben geen geld om hun kinderen naar school te sturen. Het onderwijs dat de overheid verzorgt is in deze wijken slecht en motiveert kinderen niet om naar school te gaan. Zo blijft de armoede in stand. Ook met de gezondheid en hygiëne is het slecht gesteld in deze buurten.

In zes sloppenwijken in de stad Indore worden in totaal 455 vrouwen en hun gezinnen geholpen. De vrouwen nemen deel aan zelfhulpgroepen om met behulp van microkredieten hun kansen zelf een inkomen te verdienen te vergroten. Ze krijgen trainingen in persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en hygiëne. Ook volgen ze een vakopleiding, bijvoorbeeld tot kleermaker, schoonheidsspecialiste of henna artiest om zelfstandig de kost te verdienen. 180 meiden krijgen naschools onderwijs om hun achterstanden bij te spijkeren en ze te motiveren verder te leren en hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Wij als parochie willen aan dit project meewerken. Het loopt dit jaar van februari tot juni. Ondanks dat er al vaak een beroep wordt gedaan op vrijgevigheid van ons allemaal, willen wij graag vragen om ons te steunen bij deze actie die zoveel kan betekenen.

Bij voorbaat al veel dank. De Vastenactiegroep.