MICHAELSGILDE ZOEKT VRIJWILLIGERS!!!!!

Het Michaelsgilde is opgericht in de tijd dat pastoor Steneker in 1976 in onze parochie is komen werken. Deze groep is het klusteam van het eerste uur en het laatste uur van het jaar. Zij assisteren bij diverse vieringen o.a. Pasen, Kerstmis, de 1e Heilige Communie, het Vormsel, de processie, het St. Michaelsfeest, Allerheiligen en andere klussen die gedaan moeten worden in de kerk. Ons gilde bestaat momenteel uit een kern van 5 vaste personen John Baan, Richard Schurgers, Harry Systermans, Ria Peerboom en Huub Sour en als erelid Theo Hoogenboom (mede oprichter). Wij vergaderen 2x per jaar, waarin we de activiteiten van het komende half jaar bespreken en verdelen. Van de activiteiten die meermaals per jaar voorkomt is het versieren van het kerkplein waaronder het ophangen van vlaggen aan het kerkgebouw, plaatsen van vlagpaaltjes en het ophangen van processievlaggetjes.

Verder een aantal specifieke activiteiten per soort viering zoals:

Processie: processie attributen gereed maken, Hiemel opzetten, rustaltaar opbouwen en weer afbreken, op processiezondag alles gereed zetten en begeleiding van de processie

1e Heilige Communie: hand en spandiensten, boekjes uitdelen

Kerstmis: voor Kerstmis komen we 4 à 5x bij elkaar voor het knippen van de takjes en het maken en ophangen van de adventskrans, ophalen van gedoneerde kerstbomen uit de buurt (indien mogelijk ook het kappen van de bomen), opzetten van bomen en kerststal,het ophangen van de kerstster aan de kerktoren, aankleden van de beelden en ophangen van kerststukjes, kerststal inrichten met beelden en verder aankleden met mos en groen, na 3 Koningen het afbreken van bomen en kerststal. Een behoorlijk aantal activiteiten dus waarbij we zeker nog wat extra handjes kunnen gebruiken, als vast lid, maar ook in geval je geen vast lid wilt of kunt worden maar je wel af en toe wilt uithelpen. Naast deze activiteiten zorgt het gilde voor een ordentelijk verloop van de vieringen.

Het is een leuke ontspannen en gezellige groep van mensen die in het algemeen handig zijn, goed kunnen samenwerken, oplossend denken en een hart voor deze activiteiten hebben.

Spreekt bovenstaande je aan en wordt je enthousiast dan schroom niet en neem contact op via onze emailadres huubsour@gmail.com en die neemt contact met je op.