MEDEDELING PBR

Op zaterdag 13 mei overleed, op de gezegende leeftijd van 94 jaar, Lien Beckers-Janssen. Op zaterdag 20 mei hebben wij in de plechtige uitvaart-dienst, opgeluisterd door onze harmonie, in de kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar de laatste rustplaats op het kerkhof alhier. Haar diep geloof in de Heer en haar grote liefde voor “Slevrouwe” waren haar tot steun in dit aardse leven. Wij herinneren ons Lien als een levenslustige vrouw klaarstaand voor velen. Zeker mag genoemd worden haar inzet voor de Zonnebloem en haar werk voor onze harmonie. Zo zal Lien voor altijd voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar echtgenoot Ber, haar kinderen en de naasten familieleden, vrienden en bekenden, die haar nu het meest zullen missen. Mag zij nu voor altijd verder leven in de Eeuwige Vreugde de Heer. Wij bidden voor haar.

Op zaterdag 17 mei overleed op 82 jarige leeftijd onze parochiaan Jan Hoen. Op donderdag 25 mei hebben wij in een druk bezochte uitvaartdienst in de St. Michaelskerk in Heugem afscheid van hem genomen en hem begeleid naar de laatste rustplaats op het kerkhof alhier. Heel veel mensen zeker de Maastrichtenaren kennen Jan Hoen. Wij als Heugemenaren/Randwijckenaren mochten hem heel veel jaren kennen als parochiaan van de parochie

H. Michael Heugem-Randwyck. Een vriendelijke, makkelijk te benaderen man. Hij was een regelmatig bezoeker van onze parochiekerk. Ook bij de Heugemse feesten was hij samen met zijn vrouw een graag geziene gast. In de jaren dat hij nog geen problemen met zijn gezondheid had, trok hij ook altijd met de processie mee. Vol interesse volgde hij het wel en wee van de Heugemse gemeenschap. We zijn als parochie er trots op hem te hebben gekend. We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Parochiebestuur H. Michael Heugem-Randwyck