Mededeling PBR: Tarieven Misstipendia en Gestichte diensten 2021

Tarieven Misstipendia en Gestichte diensten 2021

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)                   €  12,50.

Eucharistieviering op zaterdag of zondag                      €  27,50.

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden                                € 300,00. 

Begrafenismis (rouwgeld)                                                € 475,00.          

Huwelijksmis (trouwgeld)                                                € 475,00. 

Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst €   75,00.

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst   €  475,00.

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)                          €  475,00.

Gestichte dienstent (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week(leesmis)                                           
5 jaar   € 62,50.                   10 jaar € 125,00.                 20 jaar € 250,00.
Eucharistieviering op zaterdag of zondag     
5 jaar € 137,50.                   10 jaar € 275,00.                 20 jaar € 550,00.

De reeds bestaande afspraken <Gestichte diensten> blijven ongewijzigd

Bovenstaande tarieven zijn overeenkomstig de richtlijn die door het Bisdom zijn vastgesteld.

Kerkbijdrage

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op€ 115,00    

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst), wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar wel tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. Deze minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 115,00 voor 2021. Zoals hierboven omschreven overweegt het bisdom deze koppeling in de toekomst af te bouwen.

Het richtsnoer voor deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.