MEDEDELINGEN PBR

Overledene

Op woensdag 29 januari overleed in de leeftijd van 84 jaar Corry Leclaire-Sarneel. Op zaterdag hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, omlijst door de mooie zang en muziek van Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging kapelaan Slaven Brajkovic in op de vele kruizen die zij in haar aardse leven te dragen kreeg: zoal het heengaan van haar echtgenoot Jean, twee kinderen en een kleinkind. Haar groot geloof in God gaf haar de moed en de kracht steeds weer de draad op te nemen. Mag haar levens motto ”Luctor et Emergo” -ik worstel en kom boven- voor velen tot voorbeeld zijn. Zo zal Corry voortleven als een mens om diep respect voor te hebben. Laat dit een troost zijn voor haar dochter Lisbeth, schoonzoon Pieter en familie, die haar intens zullen missen. Mag Corry nu, samen met Jean, Rene, Huub en Ryan, voor altijd aanzitten aan de Tafel van de Heer.

EREVRIJWILLIGER 2024 – WIE KRIJGT DEZE UITGEREIKT?

Ben je ook benieuwd wie deze krijgt uitgereikt. Kom 2 maart a.s. om 19 uur naar de mis en dan kom je het te weten. Daarna is nog een gezellige samenzijn.

BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VOORAANKONDIGING MEEDENKBIJEENKOMST OVER DE TOEKOMST VAN ONZE KERK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beste parochiaan, en bewoners van Heugem in welke vorm dan ook verbonden aan de wijk, vereniging etc.

Zoals u hebt kunnen lezen in de krant of heeft gezien of gehoord in de media staat er de komende jaren van alles te gebeuren rond de kerk, parochies, kerkgebouwen in Nederland.

Zo ook bij ons in Heugem Randwijk. (Ook bij de gemeente Kerkenvisie)

Ook in onze parochie zullen we moeten nadenken hoe nu verder in de toekomst.
Wij staan ook voor diverse problemen:

 Hoe komen we de komende jaren aan vrijwilligers. Net als ik de maatschappij hebben wij te maken met vergrijzing, en een steeds kleinere groep die alles moet regelen in de parochie. Vele vrijwilligers voeren al vaak meerdere taken uit in de parochie.

 Op welke manier komen we financieel rond.

 Is het kerkgebouw niet veel te groot en op welke manier kunnen we het anders of beter gebruiken. Etc etc

Voelt u zich op een of andere manier toch nog betrokken bij onze parochie, wij willen u graag uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Dat geldt voor u als vereniging, instelling of als privépersoon. We nodigen u graag uit om samen met ons hierover na te denken. 

Een kerk kan niet zonder bezoekers en meedenkende en werkende parochianen. Dus wilt U meedenken over de toekomst van onze kerk, dan is deze bijeenkomst heel belangrijk!!!!!!

De meedenkavond wordt gepland half maart door de week. Datum volgt zsm.

Zie facebook, website, of baorebinder