AFSCHEID KAPELAAN SLAVEN BRAJKOVIC

Een levensfase in mijn priesterleven wordt afgesloten. Mijn verblijf onder u stemt mij tot dankbaarheid. Mooie herinneringen zijn er aan de periode dat de bisschop mij 6 jaar geleden aan u toevertrouwde als diaken en priester. Dankbaar ben ik voor de jaren dat ik in Maastricht-Oost pastoraal actief mocht zijn aan de zijde van pastoor-mgr.De Jong en pastoor Horsch. Ik dank hem voor hun vertrouwen en voor hun warme betrokkenheid.

U heeft mijn eerste schreden op het pad van het priesterleven van heel nabij kunnen volgen. U heeft mij zien groeien in het priesterschap, door vallen en opstaan. Er is verdriet om mijn vertrek, maar het is ook een afscheid met een glimlach want als Christenen zijn we mensen van de hoop en vertrouwen we op een goede toekomst. In de afgelopen jaren hebben we samen veel mogen meemaken. We proeven in ons eigen midden dat de tijden veranderen en dat de Kerk in zwaar weer terecht ts gekomen. Samen met het pastorale team en de vele vrijwilligers heb ik getracht om van de gegeven situatie het beste te maken. Ik dank allen voor hun inzet en fijne samenwerking. In mijn alledaagse ontmoetingen heeft u mij laten delen in uw leven. Dat waren voor mij kostbare momenten. Te midden van dit alles mocht ik uw priester zijn en nebben we samen de sacramenten mogen vieren.Doopsels heb ik in de voorbije jaren toegediend, kinderen begeleid naar hun eerste communie en naar hun vormsel, bruidsparen voorbereid op hun trouwbelofte. Week in, week uit, mensen die om hun doden treuren, bijgestaan. Kostbaar waren diemomenten dat ik mensen mocht bedienen, hun begeleiden naar de hemel en namens God zonden mocht vergeven.
Het was ontzettend boeiend om in deze tijd de boodschap van het Evangelie zichtbaar te maken en dat met mensen samen te doen.

Als priester ben je er voor mensen geweest, maar je hebt ook met mensen opgetrokken en er zijn zovele mensen die iets bijzonders voor mij hebben betekend! Er is maar één woord voor: en dat is een enorm groot dankjewel! De groei die ik mocht doormaken in Maastricht neem ik mee naar de nieuwe parochies en ik moet ook wel toegeven: ik krijg ook al steeds meer zin om de mensen in Gennep, Heijen, Bergen, Afferden en Siebengewald te leren kennen. Na 6 jaar neem ik afscheid, niet alleen als kapelaan maar ook als Slaven.

Dankjewel en het ga jullie goed! Kapelaan Slaven Brajkovic