OVERLEDENE

Op woensdag 27 december 2023 overleed in de leeftijd van 85 jaar Els Luijks-Vangangel. Op vrijdag daarop volgend, hebben wij in de plechtige uitvaart-dienst, omlijst, door mooie zang en muziek van Francine en Romain, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging diaken Jean Leonard Ratokiniaina in op haar diep geloof in God en haar inzet voor de medemens. Als parochiaan was zij meer dan 40 jaar lid van ons kerkelijk zangkoor en heeft zij haar mooie stem in dienst gesteld van Hem en velen. Zo zal Els voortleven als een mens om blijvend van te houden. Mag dit een troost zijn voor haar echtgenoot Jack, de kinderen en kleinkinderen,die haar nu intens zullen missen. Mag zij nu, voor altijd delen in de Eeuwige Vreugde van de Heer.