VAKANTIE: DOOR DE OGEN VAN PASTOOR EVERARD DE JONG (MET DE ENGELBEWAARDER OP VAKANTIE)

Nadat de Vlaamse zangeres Mieke al jaren geleden met het liedje Engelbewaarder van Pierre Kartner (https://youtu.be/ZbqmfPvuC5g, zie haar verklaring https://youtu.be/OSg_MRLbzhc) een hit scoorde, is het liedje nu opnieuw door Marco Schuitmaker en anderen opnieuw tot een succesnummer geworden.

Interessant is dat in de zeventiger jaren het geloof in engelen behoorlijk afnam. Het Vaticaan voelde zelfs de plicht de Nieuwe Catechismus van de Nederlandse bisschoppen nog aan te vullen met het werkelijk bestaan van de engelen en vooral van de engelbewaarder. Tegelijkertijd verschenen in de New Age sfeer echter heel veel boeken over engelen, geleide-geesten en gidsen. De bekende Haarlemse huisarts dr. Hans Moolenburgh (1925-2018) ondervroeg in 1982 400 patiënten naar engelervaringen, wat resulteerde in 2 boeken: Engelen (Ankh Hermes, 1983) en Een engel op je pad (Ankh Hermes, 1991). Ze kwamen via de achterdeur gewoon weer binnen. En als je nu kijkt naar de vele films over paranormale verschijnselen en filmpjes op youtube over geestverschijningen zijn ze weer helemaal terug.

Wie voelt niet behoefte aan een beschermer-geest. Het mooie is nu dat we ook volgens het katholiek geloof inderdaad zo’n hemelse boodschapper aan onze zijde hebben (vgl. de uitleg door priester Andy Penne: https://youtu.be/Zb-LfNl7D0c). In de H. Schrift komt het woord ‘engel’ vaak voor: In het oude Testament 128 keer, en in het Nieuwe Testament wel 175 maal. Veel pausen hebben er over gesproken en onnoemelijk veel heiligen hebben er mee geleefd. Een van de bekendste is wel Pater Pio van Pietrelcina (1887-1968), die mensen aanbeval de engelen voor veel meer te vragen dan alleen voor bescherming van je lichaam en ziel: je kunt ze ook vragen tijdens moeilijke gesprekken met de engelbewaarder van de ander te overleggen, en zo via deze “satellietverbinding” een overeenkomst of zelfs diepe verzoening tot stand te brengen. Andere heiligen bevalen priesters tijdens de preek tot de engelbewaarders van de mensen in de kerk te bidden…

Een mooi gebedje is:
“Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.”

Als je je te midden van kwade machten voelt is een krachtig gebed:
“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd; wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig, dat God hem zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”En wie kent niet het kindergebedje:

’s Avonds als ik slapen ga
Volgen mij veertien engeltjes na
Twee aan mijn hoofdeind
Twee aan mijn voeteneind
Twee aan mijn linkerzij
Twee aan mijn rechterzij
Twee die mij dekken
Twee die mij wekken
Twee die mij wijzen
Naar ’s hemels paradijzen


Mogen zij u op uw reizen vergezellen. Praat er vaak mee… en luister naar hun goede aanwijzingen in uw hart…

Door pastoor Everard de Jong