NIEUWE BENOEMINGEN PAROCHIES MAASTRICHT-OOST

Twaalf parochies in Maastricht-Oost hebben sinds 1 september 2022 één gezamenlijk pastoraal team. Mgr. Everaard de Jong is benoemd tot pastoor van het nieuwe samenwerkingsverband. De andere priesters in deze parochies zijn benoemd tot kapelaan in hetzelfde pastorale team. De benoeming zijn onlangs in de betreffende parochies bekend gemaakt. Het samenwerkingsverband omvat op één na alle parochies in Maastricht ten oosten van de Maas.

Mgr. Everaard de Jong is met ingang van 1 september2022 benoemd tot pastoor van de parochies Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus (Wittevrouweveld/Wijkerveld), H. Hart van Jezus (Koepelkerk), H. Johannes Bosco (Heugemerveld), H. Johannes de Doper (Limmel) en H. Antonius van Padua (Nazareth) in Maastricht. Mgr. De Jong was al pastoor van de parochies St. Petrus’ Banden (Heer), HH. Monulfus en Gondulfus (De Heeg), H. Michael (Heugem), H. Antonius van Padua (Scharn) en H. Walburgis (Amby).

Pater Mattie Jeukens O.F.M. die pastoor was van drie parochies binnen dit gebied (O.-L.V. van Lourdes, H. Familie en H. Gulielmus) heeft met ingang van 1 september 2022 eervol ontslag gekregen uit deze functie en is met ingang van dezelfde datum benoemd tot kapelaan van het hele samenwerkingsverband.

Ook de kapelaans Slaven Brajkovic en Austin Joseph zijn benoemd voor het gezamenlijke pastorale team van Maastricht-Oost. Brajkovic was al kapelaan in Heer, De Heeg, Heugem, Scharn en Amby. Kapelaan Joseph was actief in de Koepelkerk en het Heugemerveld.

In deze laatste twee parochies was deken John Dautzenberg tot 1 september administrator (waarnemend pastoor). Hij heeft eervol ontslag gekregen uit deze functie.

Nu ook de wijken Limmel en Nazareth aansluiten bij het samenwerkingsverband van Maasticht-Oost heeft pastoor Paul Horsch eervol ontslag gekregen als pastoor van deze parochies, Hij kan zich nu helemaal gaan richten op de parochiefederatie van Borgharen, Itteren, Bunde, Geulle, Moorveld en Ulestraten, waar hij al pastoor is