Liturgie en Kerkmuziek in de Sint-Christoffelkathedraal Roermond

Hierbij nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis waarbij Liturgie en Kerkmuziek centraal staat.

Deze Plechtige Hoogmis vindt plaats op

zat. 24 sept. om 14.30 uur

in de Sint-Christoffelkathedraal, Grote Kerkstraat 2, Roermond.

U bent van harte welkom.

Hoofdcelebrant:

Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop van Roermond

In deze viering zullen mijn drie koren de H. Mis muzikaal verzorgen: Gemengd koor ‘De Kempengalm” Maarheeze: ‘Orgelmesse’ F.J. Haydn Soliste: Jeanny Meijs-Louvenberg.

Dirigent: Bart Meijs

Kerkelijk zangkoor Koningsbosch – Gregoriaans en wisselende gezangen Kerkelijk zangkoor Amby-Maastricht – Gregoriaans en wisselende gezangen

Gastdirigent: Cyriel Tonnaer

Bart Meijs, kerkmusicus/koordirigent