Op weg naar 28 mei, dan doe ik mijn vormsel

Twaalf vormselkinderen van groep 7 en 8 van de Annefrank school zijn al vanaf 15 oktober jl tweewekelijks op weg naar hun grote dag. Iedere week komt een ander inspirerend onderwerp aan bod. Een kijkje in de les van vandaag. Nl. het doopsel. In een spel werd een washandje dat vies was gemaakt, schoongemaakt met zeep en water, dus je waste symbolisch de zonden weg. Daarna werd de betekenis van de doop uitgelegd nl het water dat over je hoofd wordt gesprenkeld bij je doop veegt je erfzonden weg. Ook werd een lezing uit de Jongerenbijbel You cat gelezen. Later in de les werd door de kinderen de doopbelofte vernieuwd door gezamenlijk een kaarsje aan te steken bij het doopvont. Deze kaars werd later in de Mariakapel door een ieder neergezet met een eigen boodschap/wens erbij.

Het was weer een leerzame middag. Ben jij ook erbij als het vormsel weer in onze parochie wordt gedaan. Voor meer informatie info@parochieheugem.nl

Kijk hier voor enkele foto’s