SACRAMENTSPROCESSIE 18 juni 2023

Zondag 18 juni 2023 zal, na de Eucharistieviering van 09.30 uur bij goede weersomstandigheden, de processie door onze wijk trekken. Buiten de gebruikelijke deelname vanuit de gemeenschap Heugem/Randwyck zoals CV. de Waterratte, CV. De Kikkers en de EHC kinderen zullen ook het Dragers gilde H. Walburga uit Amby hun opwachting maken. Harmonie St. Michaël zal voor de muzikale klanken zorgen.

Aan de bewoners van de route een vriendelijk verzoek om tijdens de processie de weg autovrij te houden, versieringen aan te brengen als ook door het uithangen van de vlaggen!

Processieroute:
Kerk – Heugemer Pastoorsstraat – Heugemerstraat – Heugemer Kerkstraat – St. Michaëlsweg – Heugemer Molenstraat – Heugemerstraat (kruising Heugemerstraats / Oude Maasstraat rustaltaar) -Termileslaan – Lochterstraat – Heugemerstraat–Heugemer Pastoorsstraat – met `n korte afsluiting in de kerk. Tijdens de processie zijn de bushaltes, Heugemerstraat, Termileslaan en Wardehofplein buiten gebruik.