TERUGBLIK WIJDING ANDY GARCIA

Bisschop tegen nieuwe diakens: ‘Houd dienstbaarheid vast’

“Houd onder alle omstandigheden van het leven je dienstbaarheid vast.” Dat zei bisschop Harrie Smeets zaterdag 29 oktober tegen de drie seminaristen, die hij tijdens een pontificale viering in de Sint-Christoffelkathedraal tot diaken wijdde. “Gebruik je talenten, levenskracht en geloof om dienstbaar te zijn op plaats die God je wijst.” 

Bisschop Smeets had zaterdagmorgen voor aanvang van de viering al plaatsgenomen op de bisschopszetel in de kathedraal. Van daar sprak hij de wijdingsgebeden en legde hij zelf ook José Eduardo Guerrero Hoyos, Andy Garcia en Vijay Pratap Nallipogu de handen op als teken van hun wijding. Ook overhandigde hij hun het evangelieboek, zoals dat bij een diakenwijding gebruikelijk is. Daarover zei hij later in de viering nog tegen de wijdelingen: “Laat je het evangelie nooit uit handen nemen. Het is nooit te zwaar.” De bisschop hield ook zelf de preek, waarin hij de dienstbaarheid centraal stelde. Hulpbisschop Evarard de Jong leidde daarna het vervolg van de eucharistieviering. 

Twee van de drie nieuwe diakens, José Eduardo Guerrero Hoyos en Andy Garcia, zijn lid van de beweging van de Neocatechumenale Weg. De derde diaken, Vijay Pratap Nallipogu, is een van de Indiase studenten die in Limburg actief zijn. Alle drie hebben ze hun opleiding gehad aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Ze gaan nu werken in parochies in Brunssum, Maastricht en Sittard. Eerder dit jaar hebben vijf andere transeunt-diakens in hun thuisbisdommen in India de diakenwijding ontvangen. Alle acht worden volgend jaar tot priester gewijd.