Van het pastoraal team – Kap. Pawel Zelazny

In de laatste weken hebben wij echt van het mooie weer genoten! Het was bloedheet. Maar het verhinderde ons niet om lekker op de terrasjes te zitten! Velen van ons hebben zeker de wedstrijden van het Nederlands elftal gevolgd. Af en toe was het echt spannend! Sommigen zijn al met hun vakantie vertrokken om uiteindelijk uit te rusten en zich te ontspannen. 

Anderen echter moeten door de omstandigheden dit jaar nog thuisblijven en voelen zich eenzaam en verlaten. Maar wij zijn nooit alleen! Er is Iemand, die altijd met ons is en ons nooit in de steek zal laten: het is Jezus! Hij zei tot zijn leerlingen, maar Hij zegt het ook tot ons: “Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mt 28,20).

En zelfs als wij moe of ziek zijn en wij geen kracht meer hebben om verder te gaan, dan zegt Jezus tot ons: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.  Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mt 11, 28-30). 

Men kan dus ook het mooiste vakantie hebben en de rust vinden als men de kracht vanuit de liefde van Christus put. Omdat Hij van ons houdt, zoals wij zijn.

Kap. Paweł Zelazny