Wist u…

* Dat de huidige samenstelling van de PBR bestaat uit, Pastoor de Jong,
de heren Huub Sour, Reinier Kreutzkamp, Jean Pierre Bollen, Huub Vos  en Guido Haenen?

* Dat Pastoor de Jong, Huub Sour en Reinier Kreutzkamp ook zitting hebben In het federatiebestuur?

* Dat u met al uw vragen 24/7 terecht kunt bij info@parochieheugem.nl?

* Dat het bezoekadres van het kerkloket Heugemer Pastoorsstraat 15, 6229 AG Maastricht is
en iedere 1e donderdag v/d maand tussen 11.00 en 11.30 uur geopend is?

* dat het kerkloklet 24/7 bereikbaar is via info@parochieheugem.nl?