VASTENACTIE

Vastenactie

Beste medeparochianen

Op as-woensdag 2 maart is de landelijke Vastenactie begonnen. Het thema van dit jaar is “Je land is je leven”. De campagne staat in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken.

De vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf kunnen werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Helaas is deze wereld op veel plaatsen nog maar een droom. Op veel plekken in de wereld worden de “grondrechten” van mensen geschonden en worden zij van hun land verdreven om plaats te maken voor projecten die rijkdom geven aan een kleine elite.

De vastenactie wil voor deze mensen in de bres springen en ze ondersteunen ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

Nu is diezelfde as-woensdag bekend geworden dat de opbrengsten van de Vastenactie ook ten goede zou kunnen komen aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Een groot dilemma voor de Vastenactie-groep. We hebben besloten om tijdens de vasten aan te sluiten bij de hulp aan de oorlogsslachtoffers in Oekraïne, maar op een ander moment dit jaar nl de Advent actie te voeren in het kader van “Je land is je leven”.

Wij willen graag een beroep doen op uw steun.

Vastenactiezakjes kunnen ingeleverd worden in de kerk na afloop van de mis, maar ook in de brievenbus gedaan worden van:

Hub Sour  De Beente 62c.             Reinier Kreutzkamp  Oosterweg 47.

Hartelijke dank, namens de PBR.