WIE BIDT DE ROZENKRANS MEE?

Ook voor kinderen (lees verderop in dit artikel). Dat de oktobermaand de rozenkransmaand heet, heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571. Het voortdurend herhalen van een gebed met een gebedssnoer in de hand, zoals bij het bidden van de rozenkrans gebeurt, is een vorm van gebed die in meer religies voorkomt. (zie link voor uitleg voor kinderen).

https://www.lambertuskerk-rotterdam.nl/data/pam/public/downloadskinderen/meimaandkwd/uitleg_rozenkransgebeden_voor_kinderen(1).pdf

Wereldwijd net als vorig jaar bidden op 18 oktober 1 miljoen kinderen voor vrede en eenheid. Bidden  verandert je hart. Niet alleen van jezelf, maar ook van mensen om je heen.

De geheimen van de rozenkrans:

Tijdens het rozenkransgebed wordt één van de delen van de zogeheten Geheimen van de Rozenkrans overwogen. Dit is een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria, ontleend aan de evangeliën. Elk deel bestaat uit vijf overwegingen.

De delen bestonden tot vorig jaar uit de Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen. Het was paus Johannes-Paulus II z.g. die eind 2002 in de eerdergenoemde apostolische brief aan de reeds bestaande 15 geheimen van de rozenkrans vijf ‘geheimen van het Licht’ toevoegde, een toevoeging die sinds eeuwen niet had plaatsgevonden. Hierdoor zijn de opeenvolgende geheimen meer een “samenvatting van het evangelie” geworden en hebben zij een duidelijker Bijbels fundament gekregen.

Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) moeten we nadenken over het leven van Christus, dat oorspronkelijk is samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we de gebedssnoer drie keer helemaal bidden, als je dat doet heb je de hele “rozenkrans gedaan”. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we een “rozenhoedje”. Dit “rozenhoedje” is een derde deel van de eigenlijke rozenkrans. Het snoer telt vijfmaal tien kralen met daartussen vijf grotere. Met dit snoer worden niet 150 weesgegroetjes gebeden, maar ‘slechts’ vijftig. De tegenwoordig gebruikelijke en in de volksmond genoemde ‘rozenkrans’ is feitelijk het zogeheten ‘rozenhoedje’. De naam is ontleend aan het hoedje van rozen dat als een kroontje of onder een kroontje vaak bij Maria en andere heilige maagden werd afgebeeld. (Zie verder uitleg van de geheimen in het boek je voor de kinderen).