ZALIG PASEN

Het graf is leeg, de engel draagt de vrouwen op Christus’ leerlingen te gaan zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan. Iconenatelier Hüsstege maakte deze romaanse paasicoon, gebaseerd op het 28e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waaruit tijdens de Paaswake werd gelezen. De engel die de steen die het graf afsloot weg rolde, zegt hun: “U hoeft niet bang te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft.”