Aswoensdag

In veel kerken en parochies is Aswoensdag nog een begrip: het is de dag na carnaval en het begin van de veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen.. In de Joodse en Christelijke traditie is het strooien van as op het hoofd het teken van boetvaardigheid. Het is de voorloper van het askruisje.

Op Aswoensdag 17 februari 2021 om 19.00 uur zal in onze St. Michielskerk wegens Corona teruggegrepen worden op deze oude traditie. Na de korte preek zal de tekst “Gedenk mens, dat gij stof zijn en tot stof zult wederkeren” voor iedereen tegelijk worden uitgesproken. Daarna kan ieder naar voren komen, We ontvangen dan geen kruisje op het voorhoofd, maar er zal er in stilte as gestrooid worden op onze hoofden. Door het strooien van as vindt er geen fysiek contact plaats. Om te voorkomen dat de priester en de ontvanger te dicht bij elkaar komen, dragen beide personen een mondkapje. Van harte welkom!