Kerkloket

Op zaterdag 16 januari j.l. overleed in La Valence, op de leeftijd van 88 jaar Finy Quaaden-Derks. Op donderdag daarop, hebben wij in een plechtige uitvaartdienst in onze kerk, afscheid van Finy genomen en haar begeleid naar haar laatste rustplaats op ons kerkhof. Muzikaal werd de dienst opgeluisterd door de zingende stemmen van de allerkleinsten en de zang/muziek van haar naasten. Een toegewijde en zorgzame echtgenote, moeder en oma. Haar staan in het leven door te genieten van de kleine dingen, de kunst om in moeilijke tijden altijd maar weer optimistisch en opgewekt te blijven, daarbij zeker ook gesteund door haar groot geloof in de Heer en haar vertrouwen in Onze Lieve Vrouw, mogen voor velen tot een groot voorbeeld zijn. Zo zal Finy blijven voortleven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor hen die haar nu intens zullen missen. Mag zij, samen met haar echtgenoot Jean en haar overleden familieleden voor altijd aanzitten aan de Tafel van de Heer. Wij bidden voor haar zielenrust.