KERKBIJEENKOMST WAS JIJ ER OOK BIJ?

Op 19 maart jl. was een bijeenkomst over de toekomst van de kerk. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Tevens zal er een enquête worden gehouden die u op onze website kunt vinden en waar u deze kunt inleveren staat op het formulier. Graag zouden wij willen vragen om hieraan deel te nemen.

Inleveren voor 8 april a.s.

In eind mei/juni zal een vervolgbijeenkomst worden gepland en het concept verslag is voor de volgende bijeenkomst te verkrijgen door een mailtje te sturen naar info@parochieheugem.nl.