MEDEDELINGEN PBR

VASTENACTIE

Onze diaken Jean Léonard wil graag geld inzamelen voor zijn geboorteland. Doet U ook mee?. Als Parochie H. Michael Heugem willen wij ons graag hierbij nog aansluiten.

Draag bij aan de verbetering en het renoveren van de basisschool “Ecole Sacré Coeur” onder leiding van de paters montfortanen in Tamatave, Madagascar. Met uw donatie willen wij de renovatie van de school waar 1100 kinderen studeren ondersteunen. De school is aan nieuwe verf toe. Ook aan de verbouwing van een nieuw gedeelte

van de school wordt gewerkt. Hiervoor zijn er verschillende materialen nodig.

Draagt U het thuisfront van diaken Jean Leonard een warm hart toe?

U kunt doneren in de vastenperiode tot 29 maart 2024. U kunt uw gift storten op de rekening NL47 ABNA 0115 5540 68. Ten name van H.D.M van de Wier-Blom. Inz. Missie Comitée Amby Maastricht. O.v.v Vastenactie 2024 Madagaskar.

Verheug u ! Wij gaan Pasen vieren; het komt steeds dichter bij. Pasen wil ons veel geven.

Ons woord Pasen komt, via het Aramese Pascha, van het Hebreeuwse Pesach, wat ‘voorbijgaan’ zou betekenen, hoewel soms ook ‘mededogen’ wordt genoemd als oorspronkelijke betekenis. Pascha en Pesach duiden het Joodse paasfeest aan, een lentefeest waarmee de Joden de bevrijding uit de slavernij in Egypte vieren. De natuur laat ons weer de overgang zien naar het nieuwe leven. En de zon die zich weer sterker laat voelen, zal alles weer doen groeien. Zo mag het ook zijn met Christus, die als de verrezen Heer ons een nieuw leven aanreikt, door de liefde en de vergeving die Hij aan alle mensen wil geven.

Pasen is het feest van Christus’ Verrijzenis uit de dood. We vieren de toegang tot een nieuw en eeuwig leven. In de viering van Pasen vallen twee belangrijke onderdelen te onderscheiden: de paaswake in het duisternis van de paasnacht en de dagmis van paaszondag. Pasen is niet zomaar een feest. Het is het ‘Feest der feesten’, het brandpunt van het christelijke geloof. Aan de dood en verrijzenis van Jezus Christus ontlenen alle sacramenten en alle overige vormen van lofprijzing en heiliging hun kracht. Het hele kerkelijk jaar kan gezien worden als ontplooiing van de verschillende aspecten van Pasen. Pasen laat ons zien dat de Verrijzenis van Jezus een eenmalig feit is, een machtig ingrijpen van God waardoor Jezus als Zoon Gods openbaar is geworden. De Opstanding markeert het begin van een geheel nieuwe wereld, waarin de dood in beginsel overwonnen is. We vieren met Pasen dat de verrijzenis van Jezus Christus ook heeft geleid tot de verrijzenis van alle gelovigen, “van nu af door de rechtvaardiging van onze ziel, later door het ten leven wekken van ons lichaam. Daarom mogen we verheugd zijn dat God ons Zijn Zoon heeft gegeven voor onze redding. Hij omarmt ons met zijn liefde. Hij heeft onze duisternis en de dood overwonnen. Laten we Zijn genade vragen, zodat we in ons leven de opstanding van de Heer mogen voelen en ervaren.

Diaken Jean Leonard

CONCERT KAMERKOOR QUARTNA OP 14 APRIL A.S.

Op zondagmiddag 14 april om 16:00 uur zingt kamerkoor Quartna in de Sint Michaelkerk in Heugem-Maastricht! We zingen oude en nieuwe liederen uit Spanje, Portugal en Latijns-Amerika. Entree 10 euro. te koop bij de ingang. @Kamerkoor Quartna . Er is geen pauze. (zie ook ons facebook)