Mededeling PBR

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe maatregelen van de regering ook consequenties heeft voor de viering van Allerheiligen in onze parochie,

Op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur is er een extra mis ook hier gelden het maximum van 30 mensen per mis. Graag zien wij in deze mis onze reguliere kerkgangers tegemoet.

Zondag 01 november10.00 uur is de Allerheiligen Mis die we het liefst bezocht zien worden door de mensen die een misintentie hebben besteld, Ook hier geldt kom met zo weinig mogelijk mensen, want ook hier is de restrictie 30 personen.

Dit geldt ook voor het middag lof van 15.00 uur.  Hiervoor krijgen de familieleden van de overledenen van afgelopen jaar een uitnodiging, ook hier: kom met zo weinig mogelijk familieleden. Deze dienst is dan ook alleen voor de mensen met `n uitnodiging.

Het bezoek aan het kerkhof:  natuurlijk kunnen wij niet in een gezamenlijke processie samen met de harmonie naar het kerkhof, jammer maar het is niet anders. Bij bezoek aan de graven:  vermijdt drukte. Als er te veel mensen op het kerkhof aanwezig zijn, kom op ‘n ander moment of dag terug. Veiligheid geldt voor alles en iedereen. Houd afstand.  ►► 1 ½  mtr. ◄◄

De Pastoor zegent de graven maar doet dit op een rustig moment zodat dit ook niet tot drukte kan leiden. We hopen u hiermee genoeg geïnformeerd te hebben. Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan maken we u hier op attent via de Baorebinder, FB,  parochie st. Michael Heugem, onze website www.parochieheugem.nl of via info@parochieheugem.nl  ook kunt u informatie krijgen bij Huub Sour 043-3613335.