MEDEDELING PBR

Op dinsdag 20 december overleed, op de gezegende leeftijd van 88 jaar Bets van Dooijewaard-Nelissen. Op woensdag 28 december hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang van dirigent en koorleden, in onze kerk afscheid van haar genomen en haar begeleid naar de laatste rustplaats op ons kerkhof. Haar diep geloof in de Heer en haar liefde voor Moeder Maria, waren haar tot steun in dit aardse leven. Wij herinneren ons Bets als een levenslustige vrouw, met de indringende glimlach. Voor velen en op tal van terreinen heeft zij zich, op onbaatzuchtige wijze, ingezet voor de gemeenschap, in het bijzonder onze parochie. Wij noemen het op de sublieme wijze verzorgen van de kleding van zowel de priesters als de misdienaars en acolieten, gedurende zovele jaren! Het mede schoon houden van de kerk en als lid (40 jaren) van ons kerkelijk zangkoor, door haar mooie stem luister gebracht aan zovelen kerkdiensten. Zo zal zij voor altijd voort-leven in de harten van velen. Laat dit een troost zijn voor haar echtgenoot Dirk, haar familie, de mede zangkoorleden, die haar nu het meest zullen missen. Mag zij, samen met haar overleden familieleden, voor altijd delen in de Eeuwige Vreugde van het Kerstkind.