Vastenactie

I.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari t/m 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. De Parochiële Bestuursraad van onze Parochie H. Michaël heeft zich dit jaar verbonden aan een project in Kitgum in het noorden van Oeganda. Tijdens de burgeroorlog, die duurde van 1985 tot 2006, in het noorden van Oeganda stortte de landbouwsector in. Meer dan 85 procent van de bevolking werd uit huis verdreven. Zij verbleven jarenlang in vluchtelingen-kampen en waren in hoge mate afhankelijk van voedselhulp. In 2015 startte in de parochie Kitgum, met internationale hulp, een agrarisch trainingsprogramma waarbij de deelnemers gedurende vijf maanden kennis opdoen op het gebied van visserij, varkenshouderij, melkveehouderij of landbouw. Nederland heeft vanaf het begin een leidende rol in dit project gespeeld. Men leert de bevolking die veelal nog in vluchtelingenkampen verblijft om onder andere gewassen te verbouwen, die in die streek goed aanslaan. Dat maakt de mensen economisch meer zelfstandig en brengt de lokale voedselproductie weer op gang. Wij willen meehelpen om 20 vrouwen een dergelijke (beroeps)opleiding te geven. Deze kennis kunnen zij daarna doorgeven.

II.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen in de wereld basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Miljoenen mensen die werken leven ondanks dat ze een baan hebben in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief. Zeker voor meisjes en vrouwen is het belangrijk dat zij ook zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk zijn van mannen.

Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, is om ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en meisjes in de wereld de basis- en middelbare school kunnen afmaken. Ook moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed beroeps-, technisch-, en hoger onderwijs. Mensen die kwalitatief goed onderwijs hebben gevolgd zijn beter in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen van zichzelf en hun gezin. Onderwijs voor iedereen vergroot bovendien de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Zeker als je bedenkt dat elk jaar voortgezet onderwijs de kans dat een kind trouwt voor de 18-jarige leeftijd met vijf procent verlaagt. Daarom is het steunen van (beroeps)onderwijs voor iedereen iets dat helemaal past in hoe wij in onze parochie tegen de wereld aankijken.
Reinier Kreutzkamp namens de PBR

Lees verder