Vastenaktie III

De actie waar wij ons deze vasten op willen richten is
de actie voor “straatkinderen in de Indiase stad Bangalore”. Kinderen zoals
de 10 jarige Vikas Mithun.
Vikas is op het station van Bangalore aangekomen. Mensenhandelaren
staan de kinderen daar op het station al op te wachten. Ze zoeken de
kinderen op en bieden hun hulp aan. Wie hun mooie beloftes gelooft,
belandt in een duistere wereld van uitbuiting, misbruik en moderne
slavernij. De kinderen moeten hard werken in erbarmelijke
omstandigheden in bijvoorbeeld steengroeves of naaiateliers, anderen
moeten bedelen op straat, sommige kinderen worden daarvoor zelfs
opzettelijk verminkt en weer anderen belanden in de prostitutie of de
straathandel in verdovende middelen. Veel straatkinderen raken dan ook
verslaafd; hun enige ontsnapping aan een uitzichtloos bestaan.
Geen enkel kind, waar ook ter wereld, zou een dergelijke vreselijke
toekomst tegemoet moeten gaan. Daarom willen wij u vragen: Help deze
kinderen aan een ander perspectief. U ben nodig!
Wees zo goed en geef een bijdrage. U kan het Vastenactiezakje, dat u
achter in de kerk vindt, met uw bijdrage in de brievenbus stoppen bij een lid
van het Vastenactie comité Heugem-Randwyck.

Monique Voncken Tijmweerd 10
Huub Sour de Beente 62C
Reinier Kreutzkamp Oosterweg 47

Lees verder