ANDY FRED GARCÍA MERINO

Door handoplegging en gebed de Priesterwijding zal ontvangen. De wijdingsplechtigheid zal plaatsvinden tijdens de pontificale Eucharistieviering op zaterdag 3 juni 2023 om uur in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond. Van harte nodigen wij u uit om deze plechtigheid mee te vieren. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot feliciteren. Tevens … Lees verder

HEMELVAARTSDAG

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dag en na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, … Lees verder

COMMUNICANTEN 2023

Op zondag 14 mei om 11 uur zullen vanuit onze parochiekerk Heugem/Randwyck de navolgende kinderen van de parochie St. Monulfus en Gondulfus en Heilige Michaël Heugem hun 1e heilige Communie ontvangen: Gregory Timmers, Jaimy Quaedackers, Dio Gerstel, Owin Knubben, Milan Vlot, Nigel Breeschoten, Djelayza Lans, Faye Thieme, Julie Nijssen, Lana … Lees verder

29 APRIL FEESTDAG CATHARINA VAN SIENA

Leuke anekdote: Feestdag Catharina van Siena op 29 april a.s. Catharina van Siena (Siena,25 maart 1347 – Rome, 29 april 1380) is een van de beroemdste mystici van de Rooms-Katholieke Kerk. In 1866 werd ze uitgeroepen tot patrones van Rome. In 1930 werd ze uitgeroepen tot patrones van Italië. Samen met … Lees verder

ZONDAG 18 JUNI A.S. PROCESSIE IN HEUGEM

Zondag 18 juni a.s. vindt in Heugem weer de processie plaats. Net als heel veel tradities is het niet makkelijk om deze in ere te houden. Mensen die mee willen helpen om dit organiseren zijn moeilijk te vinden, maar we blijven toch optimistisch. Daarom: Kinderen , volwassenen, groepen, verenigingen laat … Lees verder

KERKLOKET

Op maandag 27 maart 2023 overleed in de leeftijd van 76 jaar onze parochiaan LEON COMANS .Op zaterdag daaropvolgend, hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, opgeluisterd door de mooie zang en het orgelspel van Edward Berden, in onze kerk afscheid van hem genomen en hem begeleid naar zijn laatste rustplaats … Lees verder

TERUGBLIK PALMZONDAG 2 APRIL 2023

Op palmzondag 2 april werd de intocht van Jezus in Jeruzalem in onze kerk (helaas i.v.m. het weer binnen) herdacht door middel van een kleine tocht door de kerk met alle communiekinderen en hun palmpasenstokken. Ook werden de palmtakjes gezegend en uitgedeeld. Tevens werd uitgebreid het lijdensverhaal verteld en de … Lees verder

NIEUWE WEBSITE www.rkmaastricht.nl MET PASEN VAN START

U vindt ons nu ook op het World Wide Web Het Dekenaat Maastricht informeert u al langere tijd met het blad ‘Dekenaal Nieuws’ . Telkens doen we dat met 1000 gedrukte exemplaren en heel veel digitale verzendingen. Toch is de behoefte aan actuele informatie nog groter. Vanaf Pasen is er … Lees verder