Overleden

Op dinsdag 13 jul overleed, in leeftijd van 84 jaar, Nellie van Buuren-Laurant, weduwe van Jan van Buuren. Op 17 juli hebben wij, omringd door haar naasten, in een mooie dienst, afscheid van Nellie genomen en haar te rusten gelegd op ons kerkhof in Heugem. Liefdevol werd zij de laatste … Lees verder

Van het pastoraal team – kapelaan Slaven Brajcovic

Straks start in het zuiden van het land de vakantieperiode. Vakantie komt van het Latijnse woord ‘vacare’ en betekent zoveel als vrij gekomen, leeg geworden. Denk aan een baan die vacant is. En dat er een vacature is. Boven de zijpoort van de Benedictijnenabdij in Egmond-Binnen staat: “Deo vacare”: ‘voor … Lees verder

Presentatieviering Communiekinderen

Op zaterdag 26 juni jl. was de presentatieviering van onze communiekinderen Enrique, Elis, Fen, Jules, Livia, Ruben, Sky, Sven en Yannick. Zij zullen op 19 september hun 1e Heilige Communie doen. Het was een mooi muzikale viering met veel inbreng van de kinderen en hun ouders. Er zijn mooie creaties … Lees verder

Wist u…

* Dat de huidige samenstelling van de PBR bestaat uit, Pastoor de Jong, de heren Huub Sour, Reinier Kreutzkamp, Jean Pierre Bollen, Huub Vos  en Guido Haenen? * Dat Pastoor de Jong, Huub Sour en Reinier Kreutzkamp ook zitting hebben In het federatiebestuur? * Dat u met al uw vragen 24/7 … Lees verder

Van het pastoraal team – Kap. Pawel Zelazny

In de laatste weken hebben wij echt van het mooie weer genoten! Het was bloedheet. Maar het verhinderde ons niet om lekker op de terrasjes te zitten! Velen van ons hebben zeker de wedstrijden van het Nederlands elftal gevolgd. Af en toe was het echt spannend! Sommigen zijn al met … Lees verder

Koor maakt weer begin met opluisteren H. Missen

Na meer dan een jaar zijn vanaf 5 juni de corona-maatregelen in de R.K.-kerk versoepeld. Het is nu weer toegestaan voor zangkoren om te zingen, voorlopig met maximaal 4 zangers. In overleg met kapelaan Slaven en met goedkeuring van de pastoor mag het koor weer een begin maken met opluisteren van de … Lees verder

Overleden

Op woensdag 09 juni overleed, in leeftijd van 91 jaar,Tiny Janssen-Habets,  weduwe van Louis Janssen. Op 17 juni wordt afscheid van haar genomen en haar te ruste gelegd op ons kerkhof in Heugem. Liefdevol werd zij de laatste tijd verzorgd in het Zorgcentrum Lárisa. Velen kenden haar als een vrouw … Lees verder

Terugblik op de Vormselviering Heugem

Op vrijdag 28 mei kregen de kinderen van de vormselgroep Heugem het Sacrament van het vormsel  toegediend door hulpbisschop Mgr. E.J. De Jong. Na een halfjaar voorbereiding door Marianne Schmeits werd toegewerkt naar dit moment. Het was een afwisselende muzikale viering met inbreng door iedereen. De muziek werd verzorgd door … Lees verder

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk

Met ingang van 5 juni aanstaande heeft de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een … Lees verder