Nieuwsberichten

BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BIJEENKOMST TOEKOMST KERK HEUGEM OP DINSDAG 19 MAART OM 1930 UUR IN DE KERK. Beste parochiaan, bewoner, lid van een vereniging of anderzins, Zoals u hebt kunnen lezen in de krant of heeft gezien of gehoord in de media staat er de komende jaren van alles te gebeuren rond
Terugblik afscheid Kapelaan Slaven Brakjovic op 27 januari jl.In een sfeervolle viering werd afscheid genomen van kapelaan Slaven Brakjovic met als afscheidskado een fotocollage van de periode 2017-2024 in Heugem en bloemen. Met deze fotocollage was erg in zijn nopjes. Zelfs werd een taize lied in het Kroatisch voor hem
Overledene Op woensdag 29 januari overleed in de leeftijd van 84 jaar Corry Leclaire-Sarneel. Op zaterdag hebben wij in de plechtige uitvaartdienst, omlijst door de mooie zang en muziek van Edward Berden, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging kapelaan Slaven Brajkovic in op de vele
Een levensfase in mijn priesterleven wordt afgesloten. Mijn verblijf onder u stemt mij tot dankbaarheid. Mooie herinneringen zijn er aan de periode dat de bisschop mij 6 jaar geleden aan u toevertrouwde als diaken en priester. Dankbaar ben ik voor de jaren dat ik in Maastricht-Oost pastoraal actief mocht zijn
Op woensdag 27 december 2023 overleed in de leeftijd van 85 jaar Els Luijks-Vangangel. Op vrijdag daarop volgend, hebben wij in de plechtige uitvaart-dienst, omlijst, door mooie zang en muziek van Francine en Romain, in onze kerk afscheid van haar genomen. In de preek ging diaken Jean Leonard Ratokiniaina in
Op dinsdag 6 februari is het precies 25 jaar geleden dat hulpbisschop Mgr. Everard de Jong tot bisschop werd gewijd. De parochie H. Michael Heugem feliciteert hem met dit jubileum Dat is reden voor een feest. Maar omdat de datum vlak voor carnaval valt en daarna de Veertigdagentijd volgt, heeft
Actie kerkbalans , in januari is de actie kerkbalans. Onze parochie heeft geld nodig om te blijven voortbestaan. Het kerkgebouw, de lonen van de priesters, het stoken, onderhoud van de kerk en de verzekeringen. Gelukkig zijn er ook zaken waar weinig of geen kosten aan te pas komen, dankzij vrijwilligers die
Per 1 februari heeft kapelaan Slaven Brajković een nieuwe benoeming in Noord-Limburg gekregen en neemt hij van ons afscheid. Een grote kapelaan, uit Kroatië, die vanaf najaar 2018 meer dan 5 jaar bij ons in Heugem als diaken en priester heeft gewerkt. Nadat hij zelf de parel van het evangelie had gevonden
Zaterdag 27 januari neemt kapelaan Slaven afscheid van onze parochie. Hij is meer dan 5 jaar kapelaan geweest en daarvoor was hij diaken. Zijn eerste mis als priester was een feestelijk gebeuren in onze parochie. Zijn familie uit Kroatië, de volle kerk met studiegenoten, priesters, parochianen uit al onze parochies
Beste mensen, Zoals u al waarschijnlijk gehoord heb, heb ik een nieuwe benoeming gekregen in de parochies omtrent Gennep en zal ik met verdriet, maar toch vervuld van dankbaarheid de parochies in Maastricht Oost moeten verlaten. Omdat het allemaal snel gaat gebeuren heb ik samen met pastoor afscheidsmissen gepland in