Nieuwsberichten

Op 04 oktober is het dierendag. Het is ook de gedenkdag van Sint Franciscus van Assisi, de heilige die volgens de legenden met dieren kon praten. In onze parochie schenken wij, omdat wij een beeld van Franciscus van Assisi in onze kerk hebben, hier altijd aandacht aan. Dat zal zijn
Zondag 25 september a.s. viert onze parochie het feest van St. Michaël: de patroonheilige van onze parochie. Dit is ook de dag waarop wij de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje willen zetten om hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie in het afgelopen jaar. De Parochiële Bestuursraad wil u dan ook uitnodigen om op 25 september a.s. om 10:00 uur samen met ons de H. Mis te
Vol dankbaarheid voor de mooie jaren in de parochie in Heugem en ontzettend blij voor de prettige samenwerking met pastoor De Jong en kapelaan Slaven, schrijf ik mijn laatste artikel om ook u allemaal te danken, voor een warme ontvangst en uw steun in al deze jaren. Het was voor
Hierbij nodig ik u uit aanwezig te zijn bij de Pontificale Hoogmis waarbij Liturgie en Kerkmuziek centraal staat. Deze Plechtige Hoogmis vindt plaats op zat. 24 sept. om 14.30 uur in de Sint-Christoffelkathedraal, Grote Kerkstraat 2, Roermond. U bent van harte welkom. Hoofdcelebrant: Z.H.E. Mgr. Dr. Everard de Jong, Hulpbisschop
Twaalf parochies in Maastricht-Oost hebben sinds 1 september 2022 één gezamenlijk pastoraal team. Mgr. Everaard de Jong is benoemd tot pastoor van het nieuwe samenwerkingsverband. De andere priesters in deze parochies zijn benoemd tot kapelaan in hetzelfde pastorale team. De benoeming zijn onlangs in de betreffende parochies bekend gemaakt. Het
Nadat in de mis van zaterdag 3 september jl. het Rochusbrood werd gezegend door kapelaan Pawel Zalezny, trok op zondagmorgen de Rochusprocessie door Heugem. Vanaf de kerk door de dorpsstraten naar de Klaekeburg. Hierna ging de Rochusbroonk van start. Het Rochusbeeld verblijft nog een paar dagen in de kapel van
Op zaterdag 3 september jl. droeg kapelaan Pawel Zelazny zijn laatste mis op in de parochie Heugem. Hierbij een kleine terugblik van een warm afscheid. Kapelaan Pawel Zalezy dank je wel voor alle inzet en inspiratie voor onze parochie. Veel succes in je nieuwe functie. Fotografie Marijke Fleur
Rochusbeeld Michaëlskerk Heugem Al jaren kennen we in Heugem de Rochusbroonk die plaatsvindt aan het einde van de zomervakantie. In onze kerk bezitten wij een reliek van de heilige Rochus. Deze staat bekend als een van de pestheiligen. Hij wordt altijd afgebeeld samen met een hondje die hem een snee
U kunt na de viering een bosje meenemen naar huis. Betekenis: De Kroedwusj is een boeket met zeven veldkruiden die de bezitter ervan moet beschermen tegen allerlei onheil zoals het inslaan van de bliksem. Kroedwusj mag boven de deur van het huis of van de stal worden gehangen. Volgens de
De leden van de Parochiële Bestuursraad en medewerkers Kerkloket wensen u allen een plezierige vakantie en voor de reizigers naar andere oorden een veilige terug komst. De eerst volgende bijdrage van het Kerkloket is te lezen in week 37, woensdag 14 september.